wapniowo sodowe

Encyklopedia PWN

pirokseny
[gr.],
grupa pospolitych minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany łańcuchowe, o ogólnym wzorze: M2M1[T2O6], gdzie pozycję M2 może zajmować Fe, Mg, Mn, Li, Ca, Na, pozycję M1 — Al, Fe, Ti, Cr, pozycję T — Si, częściowo podstawiony przez Al, rzadziej Fe;
w. w woj. kujawsko-pomor., w pow. włocławskim (gmina Brześć Kujawski), na pograniczu kotlin — Toruńskiej i Płockiej, nad Zgłowiączką, w otoczeniu lasów sosnowych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia