wapienny

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Sękowa), w Beskidzie Niskim, u podnóża Magury Wątkowskiej, w dolinie potoku Wapienka (prawy dopływ Libuszy);
pot. wodna zawiesina rozdrobnionego wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 (uzyskiwanego przez gaszenie wapna; wapnia wodorotlenek);
nasycony, klarowny, wodny roztwór wodorotlenku wapnia Ca(OH)2;
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia