wanad

Encyklopedia PWN

wanad, V, vanadium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 23;
związki chemiczne wanadu i tlenu:
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
stopy, których gł. składnikiem jest tytan, a dodatkami stopowymi aluminium, mangan, molibden, cyna, wanad, cyrkon i in..
staliwo, stal lana,
stal odlewana do form odlewniczych, nie poddawana obróbce plast.;
pierwiastki chemiczne stanowiące 5. grupę układu okresowego pierwiastków: wanad (V), niob (Nb), tantal (Ta) i sztucznie wytworzony promieniotwórczy dubn (Db);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia