walnym

Encyklopedia PWN

Hannibal
[fenickie, ‘darzony łaską Baala’],
ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk.
od średniowiecza do XVIII w. utarczki w pojedynkę żołnierzy, zwani harcownikami, przed rozpoczęciem walnej bitwy.
w Polsce organy samorządu gospodarczego mające osobowość prawną, wydzielony majątek i własne organy (zarząd i walne zgromadzenie członków);
Jaworowa, Dolina, Javorová dolina,
walna dolina po północnej stronie Tatr Wysokich, na Słowacji, między masywem Szerokiej Jaworzyńskiej na zachodzie i gł. grzbietem Tatr na południu i wschodzie;
Kamienista, Dolina, Kamenistá dolina,
walna dolina po południowej stronie Tatr Zachodnich (Słowacja);
Kieżmarska, Dolina, dolina Kežmarskej Bielej vody Wymowa,
dolina walna w Tatrach, na Słowacji, na pograniczu Tatr Wysokich i Tatr Bielskich, między masywami Łomnicy i Kieżmarskiego Szczytu na południu, gł. granią tatrzańską na zachodzie i wschodnią częścią gł. grani Tatr Bielskich oraz grzbietem Ryniasa i Steżek na północy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia