walnym

Encyklopedia PWN

spółdzielnia, kooperatywa,
dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób prowadzące działalność gospodarczą, społeczną, wychowawczą, kulturalną i oświatową w interesie i na rachunek jego członków.
akcja
[łac. actio ‘działanie’],
ekon. papier wartościowy, dokument stwierdzający udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej;
niezależna od Kościoła rzymskokatol. organizacja kośc., zał. pod koniec XIX w. przez księdza katol. F. Hodura w USA, należąca do rodziny Kościołów starokatolickich.
spółka producencka utworzona 1997 w celu produkowania programów TV Niepokalanów;
przywilej dla szlachty, uchwalony 28 X 1423 na zjeździe walnym Królestwa w Warcie, następnie zatwierdzony przez Władysława II Jagiełłę;
absolutorium
[łac. absolvere ‘uwolnić’],
akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) za prawidłową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia