walnym

Encyklopedia PWN

Sagrajas
[sagrạhas],
miejscowość w Hiszpanii, k. Badajoz.
Salado, Río Salado,
rz. w Andaluzji (Hiszpania), w prow. Kadyks, dł. 30 km;
Saul, żył w 2. poł. XI w. p.n.e.,
pierwszy król izraelski;
w dawnej Polsce rodzaj sejmiku ziemskiego, na którym wybierano posłów na sejm walny i uchwalano instrukcje poselskie.
senat, senatus
[łac. senex ‘starzec’]:
zrzeszenie architektów pol., będące bezpośrednim kontynuatorem Stow. Architektów Pol., powstałego 1926 w Warszawie, i poznańskiego Związku Stowarzyszeń Architektów Pol., utworzonego 1929;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia