walczący

Encyklopedia PWN

w historiografii chiń. nazwa drugiego okresu (453–221 p.n.e.) panowania Wschodniej Dyn. Zhou;
organizacja konspiracyjna nurtu niepodległościowego, utworzona VI 1982 w wyniku rozłamu we władzach dolnośląskiej podziemnej Solidarności przez działaczy sprzeciwiających się umiarkowanej taktyce podziemnej Tymczasowej Komisji Krajowej;
opozycyjna organizacja młodzieżowa, zał. 1984;
ugrupowanie konspiracyjne, utworzone VIII 1942 w Warszawie, w wyniku połączenia 8 mniejszych organizacji kontynuujących politykę OZN, m.in. Wojskowej Organizacji „Polska”, grupy skupionej wokół pisma „Myśl Państwowa” oraz organizacji Wawel;
tygodnik emigr. przeznaczony dla wojska,
czasopismo o charakterze informacyjnym,
deklaracja programowa RJN, ogłoszona 15 III 1944;
regularne i konspiracyjne pol. formacje zbrojne, walczące 1939–45 w obronie Polski i w celu wyzwolenia kraju spod okupacji.
kryptonim planu powstania zbrojnego i przejęcia władzy w Polsce przy użyciu sił Armii Krajowej, wprowadzony rozkazem dowódcy AK z 20 XI 1943;
Garibaldi Ricciotti, ur. 28 III 1847, Montevideo, zm. 17 VII 1924, Rzym,
syn Giuseppe, generał włoski;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
Armia Polska we Francji w I wojnie światowej, zw. także Armią Hallera (od nazwiska jej nacz. dowódcy), niekiedy błękitną armią (od koloru mundurów),
pol. formacja wojsk. powołana VI 1917 na mocy dekretu prezydenta Francji R. Poincarégo.
Barye
[barị]
Antoine-Louis, ur. 24 IX 1795, Paryż, zm. 25 VI 1875, tamże,
fr. rzeźbiarz i malarz.
broń masowego rażenia, którą stanowią bojowe środki trujące oraz środki ich przenoszenia;
Chabrias, Chabrías, żył w IV w. p.n.e.,
wódz ateński;
Colt
[koult]
Samuel, ur. 19 VII 1814, Hartford (stan Connecticut), zm. 10 I 1862, tamże,
amerykański konstruktor broni, wynalazca rewolweru.
frakcja w kambodżańskim ruchu komunistycznym;
front
[łac. frons, frontis ‘czoło’]:

Słownik języka polskiego PWN

walczyć
1. «brać udział w walce»
2. «starać się kogoś pokonać w rywalizacji lub sporze»
3. «brać udział w zawodach sportowych»
4. «przeciwdziałać czemuś»
5. «opierać się swoim potrzebom»
6. «dążyć do osiągnięcia lub zachowania czegoś»
7. «robić wszystko, aby pozyskać czyjeś względy lub zatrzymać kogoś przy sobie»
8. «występować w obronie kogoś lub czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia