wahadłowych

Encyklopedia PWN

zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Kochański Adam Adamandy, ur. 5 VIII 1631, k. Dobrzynia, zm. 17 V 1700, Cieplice (Czechy),
polski matematyk, astronom, konstruktor zegarów, jezuita.
pociąg, pociąg kolejowy,
zespół sprzęgniętych ze sobą pojazdów szynowych, z których co najmniej jeden jest czynnym (ciągnącym lub pchającym p.) pojazdem trakcyjnym;
brachiacja
[gr. brachíōn ‘ramię’, ‘bark’],
zwisowo-wahadłowy sposób poruszania się, polegający na rozhuśtywaniu ciała i wykonywaniu skoków lub przemieszczaniu się po gałęziach w pozycji zwisu;
roln. narzędzie konne lub ciągnikowe, przeznaczone do płytkiej uprawy gleby (bronowanie) i in. zabiegów agrotechn.;
demografia
[gr. dḗmos ‘lud’, gráphō ‘piszę’],
dyscyplina naukowa, która podejmuje badania zjawisk ludnościowych, zmierzające do wykrycia prawidłowości, którym te zjawiska podlegają.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia