wagowe

Encyklopedia PWN

analiza wagowa, grawimetria,
metoda ilościowej analizy chemicznej polegająca na przeprowadzeniu oznaczanej substancji (analitu) w postać o ściśle określonym składzie chemicznym, której masa, wyznaczona za pomocą wagi analitycznej, pozwala na uzyskanie dokładnej informacji o ilości analitu w badanym materiale;
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
boks
[ang. box ‘uderzenie (pięścią)’],
pięściarstwo,
dyscyplina sport., walka na pięści między 2 przeciwnikami prowadzona na ringu wg określonych zasad.
autom. mat. lub fiz. model funkcjonowania komórki nerwowej (nerwowy układ) jako przetwornika informacji, szeroko wykorzystywany w sztucznych sieciach neuronowych;
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia