własny

Encyklopedia PWN

mat. dla przekształcenia liniowego f: VV przestrzeni liniowej V nad ciałem K wektorem własnym przekształcenia liniowego jest każdy wektor vV, dla którego f(v) = λv (wektor własny przekształcenia liniowego odpowiadający wartości własnej λ).
astr. zmiana współrzędnych astronomicznych ciała niebieskiego wynikająca z jego ruchu względem Słońca;
mat. każdy wektor (kolumna) v, taki że Av = λv (wektor własny macierzy A odpowiadający wartości własnej λ).
ekon. pozostała wartość majątku spółki po potrąceniu wszystkich płatności zobowiązań, poza należnymi właścicielom akcji zwykłych;
fiz. w teorii względności czas odmierzany przez poruszający się zegar idealny, który mierzyłby czas kolejno w inercjalnych układach odniesienia, w których by chwilowo spoczywał;
dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej sumy pieniężnej drugiej osobie (remitentowi) wskazanej w wekslu lub innej — wskazanej przez remitenta (indosatariusza).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia