własne

Encyklopedia PWN

mat. potoczna nazwa izometrii własnych (izometria).
nazwa oznaczająca i identyfikująca ludzi (antroponim, antroponimia);
ekon. wartość nakładów poniesionych na wytworzenie produktu przez określone przedsiębiorstwo w konkretnych warunkach.
naprężenia spowodowane tylko różnicami wymiarowymi elementów składowych, a nie zewnętrznymi obciążeniami lub innymi czynnikami zewnętrznymi (jak ogrzewanie, odlewanie, hartowanie);
mat. dla przekształcenia liniowego f: VV przestrzeni liniowej V nad ciałem K wektorem własnym przekształcenia liniowego jest każdy wektor vV, dla którego f(v) = λv (wektor własny przekształcenia liniowego odpowiadający wartości własnej λ).
astr. zmiana współrzędnych astronomicznych ciała niebieskiego wynikająca z jego ruchu względem Słońca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia