właściwych

Encyklopedia PWN

iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
podrodzina niejadowitych węży z rodziny połozowatych;
wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca działanie siły ciężkości na ciało i równa ciężarowi jednostki objętości ciała (ciężar);
kokosowiec właściwy, palma kokosowa, Cocos nucifera,
gatunek roślin drzewiastych z rodziny arekowatych (palm) rosnący z reguły na plażach w całym obszarze międzyzwrotnikowym;
przewodność elektryczna przewodnika jednorodnego o oporze właściwym 1 Ω/m;
dawniej podtyp pierwotniaków, obecnie grupa zaliczana do podtypu Apicomplexa, obejmująca gregaryny, kokcydia i piroplazmy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia