włókna syntetyczne

Encyklopedia PWN

grupa włókien chem., które mogą być użytkowane w atmosferze powietrza w temperaturze 300°C i wyższych;
grupa włókien syntetycznych wytwarzanych z poliamidów;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
włókna syntetyczne składające się z 2 różnych polimerów połączonych w sposób trwały;
włókna syntetyczne otrzymywane w wyniku cięcia lub fibrylizacji cienkiej folii, najczęściej polipropylenowej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia