włóka

Encyklopedia PWN

roln. narzędzie konne lub ciągnikowe do doprawiania gleby;
hist. dawna jednostka powierzchni gruntów, równoznaczna z → łanem, używana w Polsce i na Litwie.
najstarsza forma pojazdu zaprzęgowego bez kół i podwozia;
m. powiatowe w województwie łódzkim, na pograniczu Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Łaskiej, nad Bzurą, w Łódzkim Okręgu Przemysłowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia