węzły chłonne

Encyklopedia PWN

limfatyczne węzły, węzły chłonne,
owalne ciała włączone do układu limfatycznego ptaków i ssaków;
gruźlica, tuberkuloza,
med. zakaźna choroba ludzi i zwierząt wywołana przez bakterie, prątki gruźlicy;
med. powiększone, zapalnie obrzmiałe węzły chłonne;
ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina,
przewlekła choroba nowotworowa układu chłonnego;
kiła, syfilis, lues, dawniej zw. także przymiotem,
układowa choroba zakaźna przenoszona drogą płciową, o przewlekłym przebiegu, wywoływana przez krętki blade;
biol. zespół tkanek i narządów wytwarzających krwinki, występujący u zwierząt mających układ krwionośny;
leukocyty
[łac. < gr. leukós ‘biały’, kýtos ‘naczynie’, ‘komórka’],
krwinki białe,
ogólny termin określający wszystkie jądrzaste komórki krwi obwodowej, odnoszący się też do komórek układu limfatycznego;
limfatyczny układ, układ chłonny,
część układu naczyniowego kręgowców (krążenia układ);
jeden z układów organizmu współdecydujących o równowadze (homeostazie) podstawowych funkcji biologicznych ustroju (metabolizm, wzrost, rozrodczość, odporność);
zakaźna, zaraźliwa choroba bydła, wywołana przez wirus z rodziny Retroviridae;
dżuma, mór, zaraza morowa,
ostra choroba zakaźna ludzi i zwierząt wywoływana przez pałeczkę dżumy Yersinia pestis;
choroba wywołana przez bakterię Bartonella henselae;
limfa
[łac.],
chłonka,
płyn krążący w naczyniach limfatycznych (chłonnych) kręgowców;
med. procesy nowotworowe wywodzące się z tkanki chłonnej;
med. stan bezpowietrzności i zmniejszonej objętości miąższu płucnego;
zaraźliwa choroba nieparzystokopytnych wywoływana przez pałeczkę Burkholderia mallei (dawna nazwa Pseudomonas mallei);
najczęstsza postać raka nerki;
med. znaczne powiększenie poszczególnych części ciała, gł. kończyn dolnych, górnych, zewn. narządów płciowych, spowodowane najczęściej przewlekłym lub nawracającym zapaleniem naczyń chłonnych;
anat. błoniasta przegroda jamy klatki piersiowej ssaków;

Słownik języka polskiego PWN

węzły chłonne, limfatyczne «narządy stanowiące skupiska tkanki limfatycznej, w których powstają limfocyty i w których limfa oczyszczana jest z bakterii i toksyn, znajdujące się w pachwinach, pod pachami i w szyi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia