wątek

Encyklopedia PWN

lit. w utworze fabularnym szereg zdarzeń tworzących układ przyczynowo-skutkowy, związanych z jednym bohaterem;
włók. układ nitek w tkaninie, przepleciony z osnową, prostopadły do podłużnej krawędzi tkaniny;
wątek muru, układ, wiązanie, appareil,
arch. układ cegieł lub kamieni w murze;
włók. maszyna do wytwarzania tkaniny w wyniku wzajemnego przeplatania nitek wątku i osnowy (tkanie);
sposób wzajemnego przeplatania się nitek osnowy i wątku w tkaninie;
dywan
[tur. < pers.],
włók. wyrób dekoracyjno-użytkowy (d. podłogowy) lub wyłącznie dekoracyjny (d. ścienny) o dużej masie powierzchniowej (300–650 g/m2) i sztywności zapewniającej dobre układanie na powierzchni, z wzorem utworzonym za pomocą splotu lub różnych barw zastosowanych nitek;
gnostycyzm
[gr. gnōstikós ‘poznawczy’],
ogólna nazwa nurtów myślowych opartych na gnozie, rozwijających się II–III w. we wschodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego.
mur
[niem. < łac.],
konstrukcja budowlana jednorodna lub wielowarstwowa, wykonana ręcznie, tj. murowana z drobnowymiarowych elementów murowych łączonych zaprawą, klejem, łącznikami mech. (np. klamry, kołki, kotwy) lub zestawianych „na sucho”.
renesans, odrodzenie,
określenie stadium rozwoju kultury europejskiej, trwającego we Włoszech od końca XIII w. do początku XVI w., w krajach zachodniej, północnej i środkowej Europy — od XV w. do końca XVI w.
Apokalipsa świętego Jana, Objawienie świętego Jana,
ostatnia księga w kanonie Nowego Testamentu;
cykl utworów znanych w licznych wersjach językowych i różnorodnych opracowaniach literackich;
jedna z nar. literatur Indii.
Lagerlöf
[lạ:gərlöw]
Selma, ur. 20 XI 1858, Mårbacka, zm. 16 III 1940, tamże,
pisarka szwedzka, jedna z czołowych reprezentantek neromantyzmu szwedzkiego.
Moravia Alberto, właśc. A. Pincherle, ur. 28 XI 1907, Rzym, zm. 26 IX 1990, tamże,
włoski prozaik, eseista i dziennikarz.
science fiction
[sạıəns fıkszn; ang.] Wymowa,
fantastyka naukowa, SF,
odmiana literatury fantastycznej;
Steinbeck
[stạınbek]
John Wymowa, ur. 27 II 1902, Salinas (stan Kalifornia), zm. 20 XII 1968, Nowy Jork,
jeden z najwybitniejszych amerykańskich twórców powieści protestu społecznego.
tkanina lita z wątkiem metalowym złotym;
aksminster, axminster,
odmiana dywanu tkanego z okrywą włókienną;
Artur, Artus, Arthur,
półlegendarny król celtyckich Brytów z V–VI w., władający południowo-zachodnią Brytanią; centralna postać średniow. legendarturiańskich;

Słownik języka polskiego PWN

wątek
1. «rozwijający się w czasie logiczny ciąg myśli, słów lub wydarzeń»
2. «każdy z rozwijanych przez autora i tworzących pewną całość tematów utworu fabularnego»
3. «układ nitek biegnących w poprzek tkaniny»
4. «przędza przeznaczona na te nitki»

• wątkowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia