w sprawach cywilnych

Encyklopedia PWN

ujednolicenie prawa obowiązującego przez wprowadzenie przepisów obowiązujących jednakowo na terenie jednego państwa lub kilku państw (np. w sprawie ceł);
prawo powtórne podjęcie prawomocnie zakończonego postępowania wskutek ujawnienia okoliczności poprzednio nie znanych lub ujawnienia ważnych uchybień w toku postępowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia