w masie

Encyklopedia PWN

fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
Początki ruchu sięgają lat 70. XIX w., gdy powstały pierwsze kółka i organizacje socjalist. w Królestwie Pol.;
Łomonosow Michaił W., ur. 19 XI 1711, Denisowka (ob. Łomonosowo, obwód archangielski), zm. 15 IV 1765, Petersburg,
rosyjski przyrodnik, filozof, filolog i poeta.
proces powstawania kropelek wody (skraplanie) lub kryształków lodu (resublimacja) z pary wodnej znajdującej się w powietrzu atmosferycznym;
Higgs Peter W., ur. 29 V 1929, Newcastle upon Tyne,
brytyjski fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia