w logice

Encyklopedia PWN

jeden z nieklasycznych systemów logicznych, ściśle związany z intuicjonistycznym programem w podstawach matematyki;
system log. oparty na założeniu, że zdania mogą przyjmować więcej niż 2 wartości log.;
log. prawa logiki, zakładające, że zdania oznajmujące mogą być tylko prawdziwe lub fałszywe i żadnej innej wartości log. mieć nie mogą.
dział filozofii zajmujący się badaniem podstaw logiki;
kierunek w logice zapoczątkowany przez G. Boole’a, polegający na zastosowaniu rachunku algebraicznego do badania praw myślenia.
Ajdukiewicz Kazimierz, ur. 12 XII 1890, Tarnopol, zm. 12 IV 1963, Warszawa,
polski logik i filozof.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia