w logice

Encyklopedia PWN

Zinowjew Aleksandr A., ur. 29 X 1922, Pachtino, zm. 10 V 2006, Moskwa,
ros. pisarz, logik;
wyższa uczelnia w Zamościu, założona 1594 (początek działalności 1595) przez kanclerza J. Zamoyskiego;
Amalryk z Bène, Amalryk z Chartres, ur. w poł. XII w., Bène k. Chartres, zm. 1206 lub 1207, Paryż,
francuski filozof i teolog;
Bocheński Józef Maria, imię zakonne Innocenty, ur. 30 VIII 1902, Czuszów k. Miechowa, zm. 8 II 1995, Fryburg,
brat Aleksandra i Adolfa Marii, filozof, logik, dominikanin;
chemometria
[gr.],
dyscyplina nauk chem., w której używa się metod mat., statyst. oraz innych metod i technik opartych na logice formalnej w celu: zaprojektowania eksperymentów lub wyboru optymalnych procedur pomiarowych, dostarczenia maks. liczby użytecznych informacji poprzez analizowanie otrzymanych danych chemicznych.
jeden z głównych nurtów filozofii współczesnej jego przedstawiciele głoszą, że podstawowym celem filozofii jest analiza pojęć, twierdzeń i problemów filozoficznych. Ponieważ pojęcia te i twierdzenia są wyrażane w języku, filozofia analityczna jest analizą języka; bywa także określana mianem filozofii lingwistycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia