viritim

Encyklopedia PWN

viritim
[łac.],
hist. → elekcja.
elekcja
[łac. electio ‘wybór’, ‘selekcja’],
powoływanie dostojników świeckich, duchownych i monarchów w drodze obioru.
Zamoyski Jan, ur. 20 III 1542, Skokówka, zm. 3 VI 1605, Zamość,
kanclerz i hetman wielki koronny.
ogólne określenie przywilejów i swobód szlacheckich XVI–XVIII w. w Rzeczypospolitej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia