video-

Encyklopedia PWN

wideofotografia
[łac.-gr.],
ang. Still-Video, fotografia elektroniczna,
sposób rejestracji nieruchomych obrazów;

Słownik języka polskiego PWN

video- zob. wideo-.
wideo-, video- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z wizją lub techniką wideo»
wideo I, video I
1. «technika rejestrowania na taśmie magnetycznej obrazu i dźwięku z możliwością natychmiastowego odtwarzania»
2. zob. magnetowid.
wideo II, video II «związany z techniką rejestrowania i odtwarzania obrazu i dźwięku na taśmie magnetycznej»
wideo-art, video-art «rodzaj sztuki wykorzystującej obraz nagrany na taśmie magnetycznej lub przekazywany bezpośrednio z kamery»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia