vacatio legis

Encyklopedia PWN

vacatio legis
[łac.],
okres od dnia ogłoszenia (promulgacji) aktu normatywnego (z reguły ustawy) do dnia jego wejścia w życie;
akt normatywny o charakterze ogólnym, powszechnie obowiązującym, uchwalany w szczególnym trybie przez parlament.

Słownik języka polskiego PWN

vacatio legis [wym. wakatio legis] «okres upływający między datą ogłoszenia aktu prawnego lub normatywnego a datą jego wejścia w życie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia