vacat

Encyklopedia PWN

miesięcznik społ.-polit., wyd. 1982–89 w Warszawie poza cenzurą.
Giełżyński Wojciech, pseud. Grzegorz Wojciechowski, Wojciech Stefan, Protazy, ur. 9 V 1930, Warszawa, zm. 3 III 2015,
syn Witolda; reporter i publicysta specjalizujący się w problematyce międzynarodowej;
NOWA, Niezależna Oficyna Wydawnicza,
pierwsze i największe wydawnictwo drugiego obiegu wydawniczego, zał. IX 1977 w Warszawie, od 1989 (utworzenie Fundacji NOWA) działające jawnie;

Słownik języka polskiego PWN

vacat zob. wakat.
wakat, vacat [wym. wakat]
1. «nieobsadzone stanowisko, wolna posada»
2. «niezadrukowana stronica w książce»
3. «forma drukująca kolumny, zawierająca sam justunek i tworząca w druku stronę niezadrukowaną»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia