uwodornianie

Encyklopedia PWN

uwodornianie węgla, upłynnianie węgla,
proces technol. otrzymywania syntetycznych paliw ciekłych w wyniku destruktywnego u.w. kopalnego, a także produktów jego odgazowania (smoły i paku);
w przemyśle tłuszczowym proces technol. mający na celu podwyższenie temperatury topnienia tłuszczu i uzyskanie w ten sposób twardszej konsystencji.
mieszanina ciekłych węglowodorów;
hydrogenizacja
[łac. hydrogenium ‘wodór’],
uwodornianie,
odwracalna reakcja chem. polegająca na przyłączeniu wodoru do cząsteczek związków org.,
karbochemia
[łac.-gr.],
całokształt wiedzy o właściwościach, przeróbce i produktach tej przeróbki węgli kopalnych (kamiennych, brunatnych) i torfów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia