uwięzieniem

Encyklopedia PWN

fiz. właściwość silnych oddziaływań kwarków;
obozy sowieckie, właśc. poprawcze obozy pracy, pot. łagry, ros. isprawitielno-trudowyje łagieria,
miejsca więzienia, odosobnienia i jednocześnie ekonomicznej eksploatacji osób oraz grup społecznych i narodowych, organizowane przez władze sowieckiej Rosji i ZSRR.
Paweł, Paweł Apostoł, Paweł z Tarsu, święty, ur. ok. 10 r., zm. między 64 a 67 r.,
najważniejszy misjonarz i teolog wczesnego chrześcijaństwa, zw. Apostołem Narodów.
Ryszard I Lwie Serce, fr. Richard Cœur de Lion, ang. Richard the Lionheart, z dyn. Plantagenetów, ur. 8 IX 1157, Oksford, zm. 6 IV 1199, Châlus k. Limoges,
król Anglii.
fiz. w kwantowej teorii pola właściwość oddziaływań polegająca na zmniejszaniu się stałej sprzężenia danego oddziaływania wraz ze wzrostem energii oddziaływania;
Bettelheim
[bẹtəlhaım]
Bruno, ur. 28 VIII 1903, Wiedeń, zm. 13 III 1990, Silver Spring,
amerykański psychiatra i psycholog, pochodzenia austriackiego.
Demetriusz II Nikator, Dēmḗtrios Nikátōr, z dyn. Seleucydów, ur. 161, zm. 125 p.n.e.,
król Syrii;
eidos
[gr. eídō ‘widzę’, ‘spostrzegam’],
w starożytnej Grecji początkowo widzialna, zewnętrzna postać osoby lub rzeczy, później ich wewnętrzna forma i struktura (właściwość), a następnie, w znaczeniu klasyfikującym — rodzaj;
Elżbieta I, z dynastii Tudorów, ur. 7 IX 1533, Greenwich k. Londynu, zm. 24 III 1603, Richmond,
królowa Anglii i Irlandii.
Eryk XIV, z dynastii Wazów, ur. 13 XII 1533, Sztokholm, zm. 26 II 1577, Βrbyhus k. Uppsali,
król Szwecji 1560–68, syn Gustawa I Wazy, przyrodni brat Jana III Wazy i Karola IX Sudermańskiego.
Franciszek I, Franciszek I de Valois, dyn. Walezjuszów, ur. 12 IX 1494, Cognac, zm. 31 III 1547, Rambouillet,
król Francji.
Habeas Corpus Act
[łac. habeas corpus ‘żebyś miał ciało’, ang. act ‘akt’, ‘ustawa’] Wymowa,
ustawa angielska uchwalona 1679 przez parlament za panowania Karola II;
fiz. cząstki elementarne (fundamentalne), składniki protonów, neutronów i in. hadronów;
neminem captivabimus nisi iure victum
[łac., ‘nikogo nie uwięzimy, chyba że prawnie zostanie zasądzony’],
zasada nietykalności osobistej osiadłej szlachty;
obozy jenieckie żołnierzy polskich w okresie II wojny światowej,
obozy żołnierzy WP, PSZ wziętych do niewoli w czasie kampanii wrześniowej 1939, kampanii francusko-niemieckiej 1940 i na innych frontach, pilotów samolotów zestrzelonych podczas nalotów lotniczych na III Rzeszę i kraje okupowane, żołnierzy AK z akcji „Burza” i z powstania warszawskiego 1944.
Pauzaniasz, Pausanías, z rodu Agiadów, data ur. nieznana, zm. ok. 467 p.n.e.,
spartiata z królewskiego rodu Agiadów;
Sieroszewski Wacław, pseud. Wacław Sirko, ur. 24 VIII 1858, Wólka Kozłowska k. Radzymina, zm. 20 IV 1945, Piaseczno k. Warszawy,
pisarz;
Tupolew Andriej N., ur. 10 XI 1888, Pustomasowo k. Tweru, zm. 23 XII 1972, Moskwa,
rosyjski konstruktor samolotów bombowych i pasażerskich, aerodynamik, generał.
zbrodnie dokonane w okresie II wojny światowej przez instytucje i organy państwowe ZSRR na obywatelach państwa polskiego.
związki org. o cząsteczkach pierścieniowych (cyklicznych) zbudowanych z atomów tlenu wzajemnie połączonych za pomocą grup org., najczęściej grup –CH2CH2–;

Słownik języka polskiego PWN

uwięzić
1. «pozbawić kogoś wolności»
2. «uniemożliwić komuś, czemuś wydobycie się skądś»
uwięź «to, co służy do uwiązania czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia