uwały

Encyklopedia PWN

Uwały Północne, Siẹwiernyje uwạły,
wzniesienia na północy eur. części Rosji, na Niz. Wschodnioeuropejskiej, między doliną górnej Unży (dopływ Wołgi) na zachodzie a dolinami Kieltmy Północnej (dopływ Wyczegdy) i Kieltmy Południowej (dopływ Kamy) na wschodzie;
Uwały Syberyjskie, Sibịrskije uwạły,
wzniesienia w azjat. części Rosji, w środkowej części Niz. Zachodniosyberyjskiej;
uwał
[serb.-chorw.],
duże obniżenie krasowe o nierównym dnie i nieregularnym, często wydłużonym kształcie;
Apeniny, Appennino, Appennini,
łańcuch górski na Półwyspie Apenińskim, we Włoszech i częściowo San Marino;
Dynarskie, Góry, serb. i chorw. Dinarsko gorje,
góry na Półwyspie Bałkańskim, ciągną się wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Adriatyckiego, w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze;
Kazachskie, Pogórze, kazachskie Kazaktyng usakszokylygy, Ķazaķtyņ usaķšoķylyġy, ros. Kazachskij miełkosopocznik, Kazahskij melkosopočnik,
region fizycznogeogr. w Kazachstanie, między Wyż. Turgajską na zachodzie, Niz. Turańską na południowym zachodzie i Ałtajem na wschodzie;
kirowski, obwód, Kịrowskaja ọbłast´,
obw. Rosji, w dorzeczu Wiatki;
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
Czepca, Czepcạ,
rzeka na wschodzie europejskiej części Rosji, w obwodach permskim i kirowskim oraz w Udmurcji, lewy, największy dopływ Wiatki;
podłużne obniżenie powierzchni Ziemi, o jednokierunkowym nachyleniu, utworzone głównie w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących, przy współdziałaniu innych procesów denudacyjnych (osuwanie, osiadanie, spełzywanie) oraz akumulacji.
podłużne obniżenie na obszarze krasowym, powstałe przez połączenie lejów krasowych, uwałów lub polji.
Dwina, Siẹwiernaja Dwinạ,
rzeka na północy europejskiej części Rosji;
rz. w Rosji, po połączeniu z Suchoną tworzy Dwinę;
rz. w azjat. części Rosji, lewy dopływ Irtyszu;
rz. na północnym zachodzie azjat. części Rosji, na Niz. Zachodniosyberyjskiej;
rz. w eur. części Rosji, lewy dopływ Wołgi;
Zachodniosyberyjska, Nizina, Zạpadno-Sibịrskaja rawnịna,
aluwialna nizina w azjat. części Rosji, między Uralem na zachodzie a Wyż. Środkowosyberyjską na wschodzie oraz między wybrzeżem M. Karskiego na północy a Wyż. Turgajską, Pogórzem Kazachskim i Ałtajem na południu;
Zawołże, Zawołżje,
obszar w Rosji, między Wołgą i Uralem, oraz Uwałami Północnymi i Niz. Nadkaspijską;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia