utleniacza

Encyklopedia PWN

ksenon, Xe, xenon,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 54;
fot. ogólna nazwa lamp emitujących w krótkim czasie (nanosekund, milisekund) strumień światła lub innego promieniowania elektromagnetycznego, m.in. rentgenowskiego (np. Hivatronic, Fexitron), do oświetlenia lub opromienienia fotografowanego obiektu.
mangan, Mn, manganum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 25;
manganiany(VII) (nadmanganiany),
związki nieorg. (sole) opisywane wzorem ogólnym MMnO4 (M — metal jednowartościowy);
nieorg. związki manganu z tlenem; mangan występuje w nich na II, III, IV lub VII stopniu utlenienia:
związki miedzi z tlenem:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia