utleniacza

Encyklopedia PWN

dynamity
[gr. dýnamis ‘siła’, ‘moc’],
silne górnicze materiały wybuchowe o konsystencji plastycznej;
otrzymywanie — w procesie elektrolizy — związków chemicznych poprzez utlenianie substratów na anodzie lub ich redukcję na katodzie;
jod, I, iodum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 53;
sole tlenowych kwasów jodu (kwasów jodowych), substancje krystaliczne;
jodany(V) dawniej jodany,
związki nieorg. o wzorze ogólnym MIO3 (M — metal jednowartościowy), sole kwasu jodowego(V), substancje krystal.;
fiz. przestrzeń wewnątrz urządzenia, w której następuje spalanie paliwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia