ustalony

Encyklopedia PWN

automatyczny manipulator współdziałający z magazynem narzędzi i obrabiarką, służący do przenoszenia narzędzi między magazynem i zespołem narzędziowym obrabiarki (wrzecionem);
zrzeszenie twórcze i związek zawodowy pol. artystów teatru;
organizacja zawodowa pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucji z nimi współpracujących.
związki org. o cząsteczkach, w których występuje co najmniej jedno bezpośrednie wiązanie C–M, tj. wiązanie między atomami węgla (C) i metalu (M), z wyjątkiem węglików, cyjanków oraz karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
Zygalski Henryk, ur. 15 VII 1908, Poznań, zm. 30 VIII 1978, Londyn,
matematyk i kryptolog;
Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia