ustalony

Encyklopedia PWN

konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
wojny Rzeczpospolitej z Turcją toczone od końca XV w. do XVII w.
Wolf Johann Rudolf, ur. 7 VII 1816, Fällenden, zm. 6 XII 1893, Zurych,
astronom szwajcarski;
miner. obce twory tkwiące w minerałach;
Wspólny Rynek Ameryki Środkowej, hiszp. Mercado Común Centroamericano, ang. Central American Common Market (CACM),
porozumienie gospodarcze,
przeprowadzone na skutek ustaleń pomiędzy opozycją związaną z Solidarnością i stroną partyjno-rządową podczas obrad Okrągłego Stołu
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia