ustępować

Encyklopedia PWN

med. grudki o nierównej powierzchni zlokalizowane na skórze i/lub błonach śluzowych wywołane przez różne typy wirusa brodawczaka ludzkiego HPV (human papilloma virus);
Nil, arab. Nahr an-Nīl, ang. Nile, fr. Nil,
rzeka w Afryce, płynąca na obszarze Burundi, Rwandy, Tanzanii, Ugandy, Sudanu Południowego, Sudanu i Egiptu;
recesywność, ustępowanie cech genetycznych,
zupełne lub częściowe nieprzejawianie się jakiejś cechy fenotypowej (fenotyp) w organizmie heterozygotycznym (heterozygota), mimo obecności genu warunkującego tę cechę;
ochotnicze formacje powoływane do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w niektórych miastach i regionach Polski w czasie I wojny świat;
Achmatowa Anna, właśc. Anna A. Gorienko, ur. 23 VI 1889, Bolszoj Fontan k. Odessy, zm. 5 III 1966, Domodiedowo k. Moskwy,
poetka rosyjska.
plemię turkmeńskie i dynastia panująca w Persji 1736–95;
Bacciarelli
[baczcziarẹlli]
Marcello Wymowa, ur. 16 II 1731, Rzym, zm. 5 I 1818, Warszawa,
malarz włoski, nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Bałtyckie, Morze, Bałtyk, duń. Østersøen, est. Läänemeri, fiń. Itämeri, lit. Baltijos jūra, łot. Baltijas jūŗa, niem. Ostsee, ros. Bałtịjskoje mọrie, szwedz. Ostersjön, ang. Baltic Sea,
śródlądowe, półzamknięte morze epikontynentalne Oceanu Atlantyckiego, leżące w Europie Północnej między Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią częścią lądu europejskiego.
Bayeu y Subías
[bajẹu i subịjas]
Francisco, ur. 9 III 1734, Saragossa, zm. 4 VIII 1795, Madryt,
malarz hiszpański;
med. wykwit skórny w postaci ograniczonego obrzęku wyrastającego ponad powierzchnię skóry;
bionika
[gr.],
dziedzina wiedzy z pogranicza biologii i nauk technicznych, zajmująca się technicznymi zastosowaniami zasad funkcjonowania żywych organizmów lub procesów obserwowanych w tych organizmach albo w ich zbiorowiskach;
med. ostra choroba zakaźna wywołana przez enterowirusa Coxackie B;
Calderón de la Barca
[kalderọn de la bạrka]
Pedro Wymowa, ur. 17 I 1600, Madryt, zm. 25 V 1681, tamże,
ostatni z wielkich klasyków hiszpańskiego Złotego Wieku, nadworny kapelan i dramaturg króla Filipa IV.
Carlyle
[kạ:rlaıl]
Thomas Wymowa, ur. 4 XII 1795, Ecclefechan (Szkocja), zm. 5 II 1881, Londyn,
bryt. historyk, myśliciel i krytyk literacki.
koncepcje i kierunki filozoficzne rozwijające się w Chinach w ścisłym związku z całokształtem cywilizacji i kultury chińskiej;
cholera
[gr.],
ostra choroba zakaźna wywołana przez bakterię przecinkowca cholery (Vibrio cholerae) wykrytego 1883 przez R. Kocha;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

ustąpićustępować
1. «usunąć się, dając miejsce, wolną drogę komuś lub czemuś»
2. «zmienić swoje stanowisko lub postępowanie w jakiejś sprawie, ulegając czyimś naciskom lub prośbom»
3. «przestać się objawiać, występować»
4. «zrzec się czegoś na czyjąś korzyść»
5. «o rzeczach, przeszkodach: przestać stawiać opór»
6. «obniżyć cenę czegoś»
7. ustępować «być gorszym od kogoś, od czegoś pod jakimś względem»
8. «zrezygnować z zajmowanego stanowiska lub urzędu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia