uskokowa

Encyklopedia PWN

struktura tektoniczna powstała wskutek przerwania i przemieszczenia się względem siebie dwóch części ośrodka skalnego wzdłuż oddzielającej je powierzchni uskokowej (lub szeregu takich powierzchni tworzących strefę uskokową);
tektonika
[gr. tektonikós ‘budowniczy’],
geol. dział geologii, nauka zajmująca się ruchami i deformacjami litosfery, a zwłaszcza skorupy ziemskiej, oraz wykształceniem i genezą wielkich struktur geol.;
geol. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu lub dno zbiornika wód powierzchniowych (źródło zatopione);
Appalachy, ang. Appalachian Mountains, fr. Les Appalaches,
góry we wschodniej części Ameryki Północnej;
geol. masa skalna oddzielona od sąsiednich obszarów przez formy tektoniki nieciągłej (uskoki, strefy uskokowe, rozłamy) oraz fleksury i wskutek tego zachowująca się w procesach tektonicznych jako odrębna całość.
Bystrzyckie, Góry, czes. Bystřické hory,
pasmo górskie w Sudetach Środkowych, w Polsce i Czechach (południowo-wschodni kraniec, między dolinami Dzikiej i Cichej Orlicy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia