usługowa

Encyklopedia PWN

najstarsza uczelnia pedag. w Polsce,
w. gminna w woj. wielkopol., w pow. kępińskim, na zachodnim skraju Wysoczyzny Wieruszowskiej; ośrodek usługowy.
placówka nauk.-badawcza i usługowa powstała 1951 z Inst. Radowego, zał. 1932;
Jerozolima, hebr. Yěrûšālaîm, arab. Al-Quds,
m. w Palestynie i Izraelu, stolica (według prawa izraelskiego, nie uznawana de iure przez większość państw ONZ) Izraela.
joint venture
[dżoınt wẹnczər; ang.] Wymowa,
ekon.
dział obróbki plastycznej obejmującej wytwarzanie przedmiotów przez kucie, obecnie — głównie obróbki przemysłowej, częściej zwanej kuźnictwem, dawniej rzemiosło.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia