usługowa

Encyklopedia PWN

rodzaj lotnictwa cywilnego obejmujący usługi dla rolnictwa, leśnictwa, gaszenie pożarów, także lotnictwo sanitarne;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
miasto w województwie łódzkim, w powiecie grodzkim, na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Skierniewką, w pobliżu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego; siedziba pow. skierniewickiego.
urb. zespół budynków i zamieszkująca je społeczność, wyodrębnione przestrzennie w ramach większej jednostki osadniczej.
miasto w województwie pomor., pow. grodzki, na wschodnim krańcu Równiny Słupskiej, nad Słupią; siedziba pow. słupskiego.
najstarsza uczelnia pedag. w Polsce,
w. gminna w woj. wielkopol., w pow. kępińskim, na zachodnim skraju Wysoczyzny Wieruszowskiej; ośrodek usługowy.
placówka nauk.-badawcza i usługowa powstała 1951 z Inst. Radowego, zał. 1932;
Jerozolima, hebr. Yěrûšālaîm, arab. Al-Quds,
m. w Palestynie i Izraelu, stolica (według prawa izraelskiego, nie uznawana de iure przez większość państw ONZ) Izraela.
joint venture
[dżoınt wẹnczər; ang.] Wymowa,
ekon.
dział obróbki plastycznej obejmującej wytwarzanie przedmiotów przez kucie, obecnie — głównie obróbki przemysłowej, częściej zwanej kuźnictwem, dawniej rzemiosło.
Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe,
zagłębie miedziowe i okręg przemysłowy w północnej części województwa dolnośląskiego, głównie w powiecie głogowskim, polkowickim i lubińskim;
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
miasto w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, na skraju Pojezierza Łagowskiego i Kotliny Gorzowskiej, między jez. Lubiąż i Krajnik, w otoczeniu Puszczy Lubniewickiej.
w. gminna w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, na Równinie Kutnowskiej; ośrodek usługowy dla rolnictwa.
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w północno-zachodniej części Pojezierza Wałeckiego, nad Korytnicą (lewy dopływ Drawy), w otoczeniu lasów Puszczy Drawskiej.
Montreal Wymowa, fr. Montréal,
m. w Kanadzie, w południowej części prow. Quebec, na wyspie Montreal, przy ujściu rz. Ottawa do Rz. Św. Wawrzyńca.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w południowej części Pojezierza Krzywińskiego, nad Samicą i Jez. Łoniewskim.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, na Pojezierzu Poznańskim, nad Ostrorogą (lewy dopływ Warty) i Jez. Wielkim.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

usługi «działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi»
• usługowy • usługowo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia