urazy głowy

Encyklopedia PWN

niepamięć, amnezja,
med. niemożność przypomnienia sobie jakiegoś wydarzenia lub całego okresu własnego życia;
med. następstwo urazu głowy cechujące się krótkotrwałym zaburzeniem czynności mózgu;
lotn. ochronne nakrycie głowy lotnika;
łącznotkankowe błony oddzielające powierzchnię mózgu i rdzenia kręgowego od otaczających je kości i stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi.
med. nowotwór niezłośliwy opony twardej;
złożony narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi występujący u kręgowców.
med. nadmierne nagromadzenie płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym lub w przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu;
anosmia
[gr. an- ‘nie’, osmḗ ‘zapach’],
med. całkowity brak powonienia;
kręcz szyi, kręcz karku,
med. zniekształcenie polegające na przymusowym utrzymywaniu głowy i szyi w przechyleniu na bok ku barkowi;
med. zmniejszenie we krwi obwodowej stężenia hemoglobiny poniżej wartości prawidłowych (poniżej 140 g/l u mężczyzn i poniżej 120 g/l u kobiet), liczby krwinek czerwonych (poniżej 4,5 · 1012/l u mężczyzn i 4,0 · 1012/l u kobiet) oraz wskaźnika hematokrytowego (poniżej 0,40 l/l u mężczyzn i 0,36 l/l u kobiet), także zmniejszenie całkowitej masy krwinek czerwonych, a niekiedy i całkowitej objętości krwi krążącej;
Piłsudski Józef Klemens, pseud. Ziuk, Wiktor, Mieczysław, ur. 5 XII 1867, Zułów (Litwa), zm. 12 V 1935, Warszawa,
polityk, mąż stanu, Marszałek Polski.
uszkodzenie mózgu w wyniku zamkniętego urazu głowy (gdy nie doszło do przerwania ciągłości powłok czaszki i bezpośredniego zranienia mózgu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia