uraniczną

Encyklopedia PWN

hierofania
[gr. hierós ‘święty’, phaínein ‘ukazywać’],
objawienie się świętości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia