uprzedzenie

Encyklopedia PWN

psychol. zdolność do wytwarzania czegoś, co jest nowe i zarazem wartościowe, np. ładne, trafne, prawdziwe lub użyteczne;
Wain
[ueın]
John Wymowa, ur. 14 III 1925, Stoke-on-Trent (hrab. Staffordshire), zm. 24 V 1994, Oksford,
ang. powieściopisarz i poeta;
Zygmunt I Stary, z dynastii Jagiellonów, ur. 1 I 1467, Kozienice, zm. 1 IV 1548, Kraków,
król polski i wielki książę litewski.
przestępstwo polegające na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy przez osobę składającą zeznanie, które ma służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy;
komis
[łac.],
jedna z form pośrednictwa handlowego, umowa, na której podstawie komisant (osoba fizyczna lub prawna) podejmuje się kupna lub sprzedaży ruchomości w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, we własnym imieniu, lecz na rachunek komitenta, za wynagrodzeniem (prowizja);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia