uprzedzenie

Encyklopedia PWN

rekonstrukcja
[łac.],
w historii USA okres 1865–77, odbudowy jedności państwa i normalizacji stosunków po wojnie secesyjnej (1861–65) oraz przebudowy społecznej, politycznej i ekonomicznej byłej Konfederacji Południa;
Sacco i Vanzettiego sprawa
[s. sạkko i wancettiego] Wymowa,
sprawa N. Sacco (1891–1927) i B. Vanzettiego (1888–1927), anarchistów, wł. imigrantów w USA oskarżonych 1920 o podwójne zabójstwo na tle rabunkowym;
subiektywizm
[łac. subiectivus ‘podmiotowy’],
filoz. jako stanowisko ontologiczne głosi, że przedmiot poznania nie istnieje obiektywnie, lecz sprowadza się do wrażeń, wyobrażeń, myśli istniejących w podmiocie.
subiektywizm
[łac.],
kierowanie się, w działaniu oraz w ocenie faktów i zjawisk, wyłącznie osobistymi względami, upodobaniami i uprzedzeniami;
syndykalizm
[fr.],
wywodzący się od P.J. Proudhona kierunek teoretyczny w ruchu robotniczym oraz związany z nim ruch społeczny, cieszący się znaczną popularnością w zachodniej Europie w pierwszych dekadach XX w.
pulsacyjny sygnał świetlny (ok. 90 impulsów/min) używany w komunikacji (gł. samochodowej) w celu uprzedzenia innych użytkowników drogi o awarii.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia