uprzedzenie

Encyklopedia PWN

obiektywizm
[łac. obiectivus ‘odnoszący się do przedmiotu’]:
obiektywność
[łac.],
pot. bezstronność, rzeczowość, brak uprzedzeń.
umowa polsko-sowiecka;
poprawność polityczna,
ang.
political correctness,
zasada unikania określeń, które mogłyby być uznane za przejaw dyskryminacji w stosunku do osób ze względu na ich przynależność rasową, narodową, wyznaniową, pochodzenie społeczne lub orientację seksualną.
psychol., socjol. ogół procesów indywidualnej świadomości, determinujących zarówno aktualne, jak i potencjalne reakcje konkretnej osoby wobec jakiegoś obiektu;
propaganda
[łac.],
celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia pożądanych przekonań i wywołania określonych dążeń i zachowań.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia