uprawne

Encyklopedia PWN

rośliny o znaczeniu gospodarczym, uprawiane w celach spożywczych lub jako rośliny użytkowe;
populacja roślin o jednorodnych właściwościach biologicznych, morfologicznych i użytkowych, zachowująca je przy rozmnażaniu właściwym dla danej odmiany (generatywnym lub wegetatywnym), uzyskana w wyniku hodowli (hodowla roślin) lub selekcji i działania lokalnych czynników przyrodniczo-rolniczych;
państw. jednostka organizacyjna, utworzona 1966, z siedzibą w Słupi Wielkiej k. Poznania;
niepożądane rośliny występujące wśród roślin uprawnych na polach, łąkach, pastwiskach oraz w lasach;
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia