uporządkowania liniowego

Encyklopedia PWN

mat. twierdzenie orzekające, że w zbiorze (częściowo) uporządkowanym (A, ≤), w którym każdy podzbiór liniowo uporządkowany przez relację ≤ ma ograniczenie górne, istnieje element maks. (porządek);
mat. typ porządkowy zbioru dobrze uporządkowanego (porządek), charakterystyka dobrego uporządkowania zbioru;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
graficzne przedstawienie liniowego uporządkowania genów w cząsteczce DNA;
porządek, relacja porządku, relacja porządkująca, porządek częściowy,
mat. relacja R w zbiorze A, spełniająca następujące własności: 1) aRa dla każdego elementu aA (zwrotność); 2) jeśli aRb oraz bRa, to a = b (antysymetria); 3) jeśli aRb oraz bRc, to aRc (przechodniość);
fiz. kryterium obowiązujące w układach utrzymywanych przez zewn. bodźce termodynamiczne w stanach dalekich od równowagi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia