uniwersalia

Encyklopedia PWN

uniwersalia
[łac.],
powszechniki,
filoz. odpowiedniki nazw i pojęć ogólnych (np. „człowiek w ogóle”, „koń jako taki”) mające wszystkie i tylko wspólne cechy ich desygnatów.
uniwersalia
[łac.],
biol. uwarunkowane dziedzicznie behawioralne reakcje człowieka wyrażające ubocznie, w jednakowy w danym kontekście i niezamierzony sposób, emocjonalny stan nadawcy i mające istotne znaczenie w bezsłownym porozumiewaniu się ludzi, niezależnie od rasy, grupy etnicznej i kultury (np. mimika).
filoz. metodologiczna zasada ekonomii myślenia,
terminizm
[łac.],
stanowisko w sporze o uniwersalia, jedna z umiarkowanych postaci nominalizmu, wywodząca się od W. Ockhama;
Abelard, Abélard, Abaelardus, Abailard, Pierre (Petrus) Wymowa, ur. 1079, Le Pallet k. Nantes, zm. 21 IV 1142, Saint-Marcel k. Chalon-sur-Saône,
francuski filozof i teolog.
Bernard z Chartres
[bernạ:r z szartr],
Bernardus Carnotensis, data ur. nieznana, zm. ok. 1130,
wczesnoscholastyczny filozof i humanista;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia