unia lubelska

Encyklopedia PWN

Popiel Marceli, Markieł Popiel, ur. 1821, zm. 1903,
biskup unicki i prawosławny;
w dawnej Polsce organizacja terytorialna stanu szlacheckiego.
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
nazwa Litwy od 1. połowy XIII w., 1569–1795 połączonej unią polsko-litewską z Koroną Królestwa Polskiego w Rzeczpospolitą Obojga Narodów (Polska — Historia).
zaścianek, okolica,
w dawnej Polsce wieś zamieszkana przez ubogą, pozbawioną poddanych szlachtę, zwaną zaściankową, zagrodową lub okoliczną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia