unia lubelska

Encyklopedia PWN

określenie używane od unii lubelskiej 1569 dla części Rzeczypospolitej, w przeciwstawieniu do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Korona Królestwa Polskiego, Corona Regni Poloniae,
pojęcie publiczno-prawne. Pojęcie Korony Królestwa zaczęło być stosowane w Europie w XIII w. (Francja) jako określenie suwerennego państwa posiadającego nie tylko władcę — króla, lecz także własne prawa i historyczne terytorium.
Kowalik Tadeusz, ur. 19 XI 1926, Kajetanówka (woj. lubelskie), zm. 30 VII 2012, Warszawa,
ekonomista;
księstwo utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu w Tylży, zawartego 7–9 VII 1807 między Francją, Rosją i Prusami, jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją.
Kubicki Jakub, ur. 1758, Warszawa, zm.13 VI 1833, Wilków,
architekt;
miasto wojewódzkie na pograniczu płaskowyżów Nałęczowskiego i Świdnickiego oraz Wyniosłości Giełczewskiej, przy ujściu Czechówki i Czerniejówki do Bystrzycy; powiat grodzki i siedziba powiatu lubelskiego (ziemskiego).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia