unia lubelska

Encyklopedia PWN

ród magnacki herbu Kościesza, którego protoplastą był Chodko (Fiodor) Juriewicz pochodzący od ruskich bojarów osiadłych na Kijowszczyźnie.
Dembiński Walenty, ur. ok. 1504, zm. 16 X 1584, Kraków,
kanclerz w. kor. od 1564, kasztelan krakowski od 1576;
Ehrenkreutz Stefan, ur. 13 X 1880, Łowicz, zm. 20 VII 1945, Wilno,
historyk prawa;
Giedroyć Melchior, ur. ok. 1536, zm. 6 IV 1608,
biskup żmudzki;
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, na północno-wschodnim skraju Grzędy Horodelskiej, nad Bugiem, przy granicy z Ukrainą;
Jahn Alfred, ur. 22 IV 1915, Lwów, zm. 1 IV 1999, Wrocław,
geograf, geomorfolog, badacz polarny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia