unię walutową

Encyklopedia PWN

przedsięwzięcie integracyjne w ramach Unii Europejskiej, w wyniku którego wprowadzono jednolitą europejską walutę, euro.
ugrupowanie integracyjne, posługujące się wspólną jednostką monetarną, emitowaną przez ponadnarodowy bank centralny;
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
instytucja finansowa EWG, utworzona IV 1973 na podstawie Raportu Wernera podczas pierwszej, zakończonej niepowodzeniem próby utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej;
Europejski Instytut Walutowy, ang. European Monetary Institute (EMI),
organ UE zrzeszający centralne banki krajów członkowskich, założony 1 I 1994, z siedzibą we Frankfurcie n. Menem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia