unię polityczną

Encyklopedia PWN

Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
połączenie Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim w Rzeczypospolitej, dokonane 1596 na synodzie w Brześciu Litewskim;
Unia Afrykańska (UA), ang. African Union, fr. Union Africain,
międzynarodowa organizacja regionalna, z siedzibą w Addis Abebie, założona 2002;
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, niem. Christlich Demokratische Union (CDU) Wymowa,
niemiecka partia polityczna;
Unia Narodowa, portug. União Nacional,
portugalska partia polityczna, założona 1930 przez A. Salazara;
1970–93 forma międzyrządowej współpracy państw Wspólnot Europejskich w dziedzinie polityki zagranicznej;
związek Danii, Szwecji i Norwegii zawarty w Kalmarze 1397.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia