umowne

Encyklopedia PWN

pojęcie stosowane w energetyce przy sporządzaniu bilansów energ. lub ocenie zasobów energetycznych;
odszkodowanie z góry zastrzeżone w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego;
w gospodarce socjalistycznej rodzaj ceny w obrocie krajowym; namiastka cen rynkowych, która zastępowała ceny urzędowe
ekon. waloryzacja polegająca na zamieszczeniu w umowie klauzuli waloryzacyjnej, pozwalającej na ustalenie nowej wysokości świadczenia pieniężnego w chwili jego wykonania, zależnie od ceny zboża, złota, wskaźnika zmiany cen.
moratorium
[łac.]:
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia