ultrafiltrem

Encyklopedia PWN

mat. filtr maks. (filtr, mat. ), tzn. taki, który nie leży w żadnym większym filtrze.
mat. podzbiór F zbioru częściowo uporządkowanego (A, ≤), taki że: 1) jeżeli a, bF i istnieje kres dolny c = inf{a, b} w A, to c F; 2) jeżeli aF, bA i ab, to bF (porządek, kres zbioru);
dział matematyki rozwinięty w latach 60. XX w. przez A. Robinsona, będący ścisłą realizacją pochodzącej z XVII w. koncepcji G.W. Leibniza, który chciał oprzeć cały rachunek różniczkowy i całkowy na pojęciu nieskończenie małej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia